5 Natuurgerichte principes

Vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut.
Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is.
Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

De hoogste prioriteit heeft de energiehuishouding, want zonder dit stagneert elk helingsproces.
Energie is essentieel voor een goed zelf herstellend vermogen en immuunsysteem, en kan dan ook worden afgelezen uit de meting in diverse gradaties. Tevens kan energie middels behandeling worden verhoogd (bijv. via mitochondriën (energiecellen), bijnieren of milt. Dit wordt bewerkstelligt door de biofotonentherapie en eventueel aangevuld met voedingssupplementen.

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut.
Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is.
Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

De hoogste prioriteit heeft de energiehuishouding, want zonder dit stagneert elk helingsproces.
Energie is essentieel voor een goed zelf herstellend vermogen en immuunsysteem, en kan dan ook worden afgelezen uit de meting in diverse gradaties. Tevens kan energie middels behandeling worden verhoogd (bijv. via mitochondriën (energiecellen), bijnieren of milt. Dit wordt bewerkstelligt door de biofotonentherapie en eventueel aangevuld met voedingssupplementen.

Als tweede prioriteit is het beslist noodzakelijk dat prikkels in het centraal zenuwstelsel goed gaan functioneren, immers communicatie tussen alle weefsels en organen – en tussen lichaam en geest – is noodzakelijk om de juiste aangeboden informatie op te nemen. Zowel het hersenen- en zenuwstelsel alsook het autonome zenuwstelsel kunnen worden gemeten en zo nodig behandeld met behulp van de biofotonentherapie.

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Hierna is het goed dat er gekeken wordt naar het voedingspatroon en of hierop eventueel aanvullingen of wijzigingen nodig zijn. Vervolgens worden voedingssupplementen hierin meegenomen. Dit tezamen verwerk ik in een advies.

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Naast voeding van het lichaam (zie 1./2./4.) is ook reiniging van het lichaam bijna altijd nodig, want zodra afvalstoffen zijn afgevoerd komt er ruimte vrij voor sneller herstel van weefsel.
De biofotonentherapie biedt hiervoor verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld via detox van het lichaam of de lymfen).

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken.

Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen (trachten te) veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden. Vervolgens breng ik hier over een advies uit.