Privacyverklaring

Uw privacy is uiteraard van het grootste belang en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De nieuwe AVG wetgeving verandert hierin niets.

Uw personalia wordt digitaal opgeslagen in onze computer t.b.v. een correcte administratie. Zo kunt u uw facturen indienen bij uw zorgverzekeraar om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen.

Verdere informatie wordt bijgehouden in een papieren patiƫntendossier t.b.v. de behandelvoortgang en in een afgesloten dossierkast bewaard gedurende de voorgeschreven termijn door BATC en KBNT. Uw eigen dossier kunt u altijd in zien.

Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden. Persoonlijke gegevens zoals vermeld op onze facturen kunnen worden ingezien als de belastingdienst besluit een inspectie te houden, en door onze boekhouder.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Natuurgeneeskundig Praktijk Limmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Uw mailadres wordt gebruikt om toegezegde informatie en vragenlijst te kunnen toezenden
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Natuurgeneeskundig Praktijk Limmen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als u de behandelvoorwaarden zoals opgenomen in onze behandelovereenkomst hebt ondertekend, gaat u akkoord met het privacy beleid van natuurgeneeskundige praktijk Limmen