Electrostress

Steeds meer mensen krijgen lichamelijke klachten door magnetische en/of elektrische stoorvelden of straling. Het kan zijn dat de GSM en/of UMTS masten problemen ­veroorzaken of dat de magnetron, computer of meterkast schade aanricht.

Ook kan het aardmagneetveld gestoord zijn door bijv. het bed, of door een water- of afvoerleiding.

Deze stoorvelden of stralingen kunnen leiden tot elektron-spin inversies, waardoor het lichaam tegen zichzelf werkt en men moe wordt en zich allerlei problemen gaan voordoen.

Zodra men een spin inversie heeft, is men resistent tegen alle mogelijke therapieën.
Medicijnen werken niet of hebben het omgekeerde effect.


Wat is een spin inversie?

Alle atomen bestaan uit een kern en daarom heen draaien de elektronen. Deze elektronen draaien ook om eigen as. Het atoom is te vergelijken met ons zonnestelsel.

Door invloed van een extern magneet veld, dat voldoende kracht heeft, kunnen nu de elektronen tot stilstand komen en dan de tegenovergestelde richting in gaan draaien.

Wanneer dit het geval is spreekt men van een elektron spin inversie. Door een spin inversie werkt niets meer in het lichaam zoals het hoort.

Veroorzakers:

 • Het gebruik van halogeen lampen met transformator, spaarlampen en tl-buizen
 • Slapen op een metalen spiraal (met motor helemaal uit den boze) of waterbed
 • Veelvuldig verblijven in de buurt van computer, tv en andere elektrische apparaten (magnetron, inductie kookplaat)

N.B. Elk verblijf in een verstoord veld kan een spin inversie veroorzaken.

 • Ook na een goede nachtrust staat u nog vermoeid op
 • Laag energie niveau
 • Van het ene op het andere moment “energie lekkage”
 • Lichte druk boven uw ogen merkbaar en last van duizelingen
 • Prikkelbaar en/of ongeduldig
 • Vooral bij grote winkelcentra’s snel vermoeid en moet u meestal gapen

Een spin inversie zorgt ervoor dat de cellen niet optimaal kunnen functioneren en er een scala van klachten kan ontstaan, zoals allergieën en chronische vermoeidheid, maar ook dat het immuunsysteem verzwakt met alle gevolgen van dien.

Met de Chiren kunnen we een spin inversie opsporen en behandelen.


Tips om spin inversie te verkomen:

 • Zet elektrische wekker (wekkerradio) tenminste 1 meter bij het lichaam vandaan
 • Verwijder (of schakel deze uit tijdens de nacht) motoren en verwarmingselementen
  van onder het bed
 • Verwijder zoveel mogelijk metaal uit het bed
 • Vervang binnenvering matrassen
 • Verwijder dect-telefoons uit de omgeving of gebruik beschermingmiddelen
  zoals CMO beschermingsproducten
 • De slaapplaats moet minimaal 4 meter verwijderd zijn van meterkast of andere apparatuur (ook verticaal)
 • Vermijd opbouw van statische elektriciteit.
 • Kijk wat er aan de andere kant van de muur staat waar het bed staat; plaats tegen deze wand geen tv of computer
 • Zorg voor geaarde stekkers voor bedlampjes en andere apparatuur

U kunt spin inversies voorkomen door goed in uw energie te gaan zitten en zo min mogelijk stoorvelden op te zoeken. Het lichaam herstelt zich vanzelf van een spin inversie wanneer het voldoende energie heeft en niet te lang is blootgesteld aan een stoorveld.