Uitleg

Voordat de behandeling kan beginnen vragen we eerst of u een vragenlijst kunt invullen. Tijdens de eerste behandeling wordt eerst alle informatie besproken die belangrijk is voor het behandelproces. Dit om een helder overzicht te krijgen van de klachten en symptomen.

Belangrijk is ook te weten of er operaties in het verleden hebben plaatsgevonden. Hierbij gaat het niet zozeer om de naam van de ziekte of de diagnose van de huisarts of specialist, maar met name wat de cliënt voelt en welke verschijnselen hij of zij ervaart.

Hoeveel consulten er nodig zijn is afhankelijk van o.a.:

  • het herstelvermogen van het lichaam
  • hoelang zijn de klachten al in het lichaam aanwezig
  • de ernst van de klachten
  • huidig medicijngebruik en gebruik in het verleden

Pas na het 3e of 4e consult zal over het uiteindelijk aantal benodigde consulten meer duidelijkheid zijn. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde verstoringen pas aan het licht komen nadat een andere verstoring is verholpen.

De behandeling is dus geen langdurig proces, maar een concrete en overzichtelijke behandelmethode.

metingMet een meetpen wordt op een ca. 100 acupunctuurpunten op de vingers en tenen gemeten op welke organen in het lichaam zich verstoringen bevinden.
Deze punten liggen op de zogeheten meridianen, die corresponderen met de verschillende organen in het lichaam.

Als de meting een disbalans toont, duidt dat op een verstoring in de meridiaan. Aangezien iedere meridiaan gekoppeld is aan een bepaald orgaan, is duidelijk in welk orgaan de verstoring zich bevindt.

Voor de metingen wordt een speciaal ontwikkeld apparaat, de 'Chiren', gebruikt die is aangesloten op een computer. De metingen zijn op het scherm zichtbaar en bovendien hoorbaar door tonen.

De meetmethode is zeer betrouwbaar en ook reproduceerbaar (herhaalde metingen leveren hetzelfde resultaat). De 'Chiren' wordt, naast het meten, ook gebruikt voor de behandeling met biofotonen.

staafDe behandeling bestaat uit het vasthouden van twee glasstaven of het plaatsen van uw blote voeten op glazen platen. Door deze glaselementen worden de trillingen (laserlicht) geleid. Beiden zijn verbonden met de 'Chiren', waarmee de tegenovergestelde trilling van de gevonden verstoorder wordt ingezet om de verstoring op te heffen.

Hoeveel behandelingen u nodig heeft, hangt erg af van het regulatievermogen van het lichaam. Lichamen met een hogere regeneratiesnelheid hebben meestal minder behandelingen nodig.

Kinderen en dieren behoren tot die categorie. Gemiddeld zijn 5-10 behandelingen nodig, volledig afhankelijk van uw energetische conditie, lees herstelvermogen. Bij chronische ziekten zijn er dus meer nodig.

Het consult neemt ongeveer 1 uur tot 1½ uur in beslag en is volkomen veilig en pijnloos.

glaswaterNa de behandeling kunt u zich wat vermoeider voelen. Dit kan ongeveer een dag aanhouden. De vermoeidheid onstaat doordat het lichaam aan de slag is gegaan om de verstoringen en afvalstoffen op te ruimen, het ontgiften.

Om de nieren te helpen de vrijgekomen giftstoffen af te voeren is het belangrijk veel water te drinken.

Wij raden aan gedurende 2 à 3 dagen na de behandeling minimaal 2 liter water per dag te drinken. Te weinig drinken kan hoofdpijn veroorzaken. Andere dan bovenstaande bijwerkingen komen nauwelijks voor.