Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie wordt beschreven als een non-communicatie tussen de twee hersenhelften. Maar dit is slechts de beschrijving van een symptoom. De linker hersenhelft wordt gezien als de kant van de logica en de rechterhelft als de gevoelsmatige, intuïtieve zijde.

De oorzaak van de storing ligt in twee hormonale klieren, de epifyse en hypofyse, die de controle hebben over de hersenhelften. De rechterhelft wordt gecontroleerd door de epifyse. De linker hersenhelft wordt gecontroleerd door de hypofyse. Bij dyslexie verloopt de communicatie tussen de twee klieren niet 100% goed en daardoor lopen de afspraken tussen de hersenhelften ook niet goed.

Waarom is er zo'n storing tussen de epifyse en de hypofyse? 

Het is ons bekend dat de meeste storingen in het hormoonsysteem teweeg worden gebracht door inentingen, die alle mogelijke verkeerde functies van deze klieren oproepen. Andere verstoringen zijn over het algemeen verschillende soorten chemicaliën.

Hoe behandelen wij dyslexie? 

Eerst dienen de storingen op het totale hormoonsysteem te worden opgeheven, dus inclusief de epifyse en hypofyse, zodat het immuunsysteem weer optimaal werkt. Dat is bij ons altijd stap één.

Daarna volgen de speciale dyslexie-behandelingen met biofotonen. Dit doen we net zolang totdat de dyslexie verdwenen is, hetgeen met scorekaarten bijgehouden kan worden.

Het aantal behandelingen dat gemiddeld nodig is om de dyslexie op te heffen is 20 behandelingen.

Het is in ieder geval wenselijk dat er zo vaak mogelijk behandeld wordt, minstens tweemaal per week, maar het liefst dagelijks.

Indien u meer informatie wilt, of nog vragen heeft over deze dyslexiebehandeling, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen: (072) 5051799